Tarum vám! (Tarum to you!)


--- Všechny karty. (All cards.) --- --- Zpátky. (Back.) ---